Das neue Outfit

Undervisningsforløbet Das neue Outfit har fokus på ordforråd og den direkte kommunikation. Forløbet tager udgangspunkt i Finn, som må forklare sin mor, at han gerne selv vil udvælge sit tøj, fordi hun har købt tøj til ham, som han synes er for barnligt. Den danske elev dykker ned i emnet om tøj og mode, som skaber nogle, for eleven, genkendelige situationer.

De forskellige sproglige aktiviteter har fokus på lytning og det talte sprog med udgangspunkt i enkle områder, der er kendte for eleverne – tøj og mode, farver og tal. Det hele får et lille tvist, når temaet beskæftiger sig med, at Finn påpeger over for sin mor, at han ikke længere er et lille barn.

Mange elever vil kunne genkende situationen, hvor de viser forældrene deres voksende selvbestemmelse. Derfor vil de medbringe en situationsforståelse, som er værd at italesætte.

Organisationsformerne er meget varierede: der veksles mellem individuelle opgaver, pararbejde og gruppearbejde. Hele klassen arbejder ofte sammen i tekstforståelsesfasen, og i de indbyggede Cooperative Learning strukturer indgår desuden også ofte bevægelse.