Franzi hat Geburtstag

Forløbet tager afsæt i en kortfilm fra Goethe Institut London om anden Franzi, der fejrer sin fødselsdag. Med udgangspunkt i filmens indhold kommer eleverne gennem en række opgaver, der alle har fødselsdag som omdrejningspunkt.
Undervejs vil eleverne bl.a. arbejde med en fødselsdagsrap og en traditionsrig tysk fødselsdagsleg, der udover at give et kendskab til tysk kultur samtidig er med til at opbygge et ordforråd inden for emnet. Fødselsdag er et nært emne for eleverne og opgaverne er udarbejdet således, at eleverne arbejder med det nære ordforråd, idet de oftest kan tage udgangspunkt i sig selv.

Forløbet er opbygget med en løbende progression og der er god mulighed for differentiering på flere niveauer. Forløbet afsluttes ligeledes med et niveaudelt projekt, hvor eleverne producerer en fødselsdagsinvitation enten skriftligt eller mundtligt.