Guck mal!

Undervisningsforløbet Guck mal! tager udgangspunkt i Jonas og Felix, som er venner. Drengene har nogle interesser, som de fleste elever kan identificere sig med, og de har en særlig interesse for film.

Forløbet handler om at kunne tale om film og om at planlægge en tur i biografen.

Eleverne følger Felix og Jonas, som planlægger deres biograftur og taler om film de kan lide. Eleverne arbejder med gloser om klokken og med transparente ord, som gør den tyske film- og biografverden til en overskuelig størrelse for eleverne. Samtidigt får eleverne indblik i en tematik, som kan udgør et fint grundlag til en kulturel sammenligning med deres egen livsverden.

De forskellige sproglige aktiviteter har fokus på lytning og det talte sprog med udgangspunkt i  områder, der er genkendelige for eleverne.

Organisationsformerne er meget varierede: der veksles mellem individuelle opgaver, pararbejde og gruppearbejde. Hele klassen arbejder ofte sammen i tekstforståelsesfasen, og i de indbyggede Cooperative Learning strukturer indgår desuden også bevægelse.