Hexenleben

Undervisningsforløbet Hexenleben er velegnet til begynderundervisningen i 6.kl. Forløbet foregår i Trixburg, hvor bl.a. heksene Albert Aggerstein, Schnatterhexe og Dido Dussel bor. Det sproglige fundament eleverne allerede har, overføres til temaet og udvides. Der tages udgangspunkt i ganske nære sproghandlinger som navn, alder og hobby, der gradvis udvides og i sidste del afsluttes med et rollespil med CL-strukturen Ekspertpuslespil. I alle dele gives eksempler på lettilgængelige digitale værktøjer, der kan underbygge sprogtilegnelsen.

De enkelte dele er opbygget omkring en løbende progression og opgaverne er stilladserede, så der er mange forskellige muligheder for at bruge ordforrådet varieret. Der er god mulighed for differentiering.