In der Kantine

I undervisningsforløbet In der Kantine er vi på besøg på Deutsch-Skandinavische Gemeinschaftsschule (DSG) i Berlin-Tempelhof. Vi møder de tre elever Noah, Nele og Felix, som viser rundt i deres kantine, hvor der hver dag serveres mad til skolens elever. De danske elever vil her have stor mulighed for at sammenligne danske og berlinske kultur- og samfundsforhold.

De forskellige sproglige aktiviteter kredser om enkle områder, der er kendte for eleverne – madretter, yndlingsmad og ord og vendinger man bruger, når man spiser og ord, der har med en kantine at gøre.

Organisationsformerne er meget varierede: Der veksles mellem individuelle opgaver, pararbejde og gruppearbejde. Hele klassen arbejder også sammen om fx tekstforståelse og i de indbyggede cooperative learning aktiviteter.