Mein Wörterbuch

Mein Wörterbuch er elevernes helt egen ordbog. Eleverne opretter deres egne ord og kan skrive en oversættelse, vælge ordklasse, skrive en sætning med ordet, vælge temaer og undertemaer, skrive synonymer, indtale ordet og illustrere det. Ved at arbejde systematisk med Mein Wörterbuch lærer eleverne at kategorisere ord, lave betydningsrelationer og udbygge med fx synonymer. Gennem arbejdet med forløbene i Gekko-tysk, bliver eleverne opfordret til at samle deres egne ord og kategorisere dem i Mein Wörterbuch. Alt dette er med til at styrke elevernes ordforråd.