Zivilcourage

Forløbet ”Zivilcourage” er tænkt som et supplerende forløb til undervisningen, som eleverne delvist kan arbejde selvstændigt med. Forløbet handler om civilcourage, om at hjælpe mennesker i nød, om mod og grænser for hvornår og hvordan man kan hjælpe. Fokus i det sproglige handler om bisætinger, hvor eleverne lærer at tikendegive deres holdninger.
Eleverne arbejder dels alene, dels i par og dels i grupper. Forløbet tager højde for fælles mål og de fire færdighedsområder at læse, at lytte, at skrive og at tale tysk.

Ud over de faglige læringsmål skal forløbet medvirke til, at eleverne får en forståelse for emnet ”Zivilcourage” – hvad begrebet dækker over, hvad civilcourage indebærer og hvilke negative konsekvenser det kan have for den enkelte, at udføre civilcourage, men også hvilke positive konsekvenser det kan have for et samfund, at dets borgere udfører civilcourage.